Pomoc, wyszukiwanie

Wielkość liter nie ma znaczenia. Można także:
  • podać słowo zakończone * (wtedy wyszuka prefiks),
  • podać słowo poprzedzone - (wtedy poszuka bez tego słowa),
  • podać całą frazę otoczoną znakami cudzysłowu (wtedy wyszuka tę frazę)
  • wyszukiwarka potrafi jedynie znaleźć słowa dłuższe niż 3-znakowe.