Rekrutacja do szkół doktorskich -- pomoc

Akty prawne są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: 

http://bip.uwb.edu.pl/uwb/szkoly-doktorskie/regulaminy-szkol-doktor/12292,Regulaminy-szkol-doktorskich-obowiazujace-od-1-pazdziernika-2019-roku.html