Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Harmonogram rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2021/2022

 

Etapy postępowania konkursowego

Termin

Rejestracja w systemie IRK i dostarczanie przez kandydatów dokumentów do sekretariatu danej szkoły doktorskiej

16-27.08.2021 r.

Ogłoszenie kandydatom w systemie IRK punktów uzyskanych przez nich w I etapie postępowania konkursowego

03.09.2021 r.

Rozmowy kwalifikacyjne do szkół doktorskich

06-10.09.2021 r.

Ogłoszenie kandydatom list rankingowych

14.09.2021 r.

od 14.30

Przynoszenie przez kandydatów rekomendowanych do wpisania na listę doktorantów oryginałów dyplomów  i składanie oświadczeń

15-17.09.2021 r.

do 14.00

Wpisanie na listę doktorantów do danej szkoły doktorskiej

do 30.09.2020 r.